Посетители:51130
Обука за напредно менаџирање со ВЕБ-страницата на училиштето IIIВо рамките на проектот „Политичко образование за млади 2014“ на 15.04.2014 година во ООУ Лазо Трповски беше реализиран третиот модул од интерната обука за напредно менаџирање со ВЕБ-страницата на училиштето.

 

Обуката беше реализирана во соработка со Ентити Медиа дооел од Скопје и канцеларијата во Скопје на фондацијата Фридрих Еберт. На обуката активно учествуваа 20 вработени во училиштето.

Проектот е финансиски поддржан од страна на фондацијата Фридрих Еберт.

Стефан Симовски, координатор на проектот

 
Банер