Посетители:43927
Обука за заштита од пожари

 

Петнаесет ученици од седмо одделение од ООУ ,,Лазо Трповски’’ на 29 јануари 2015 година имаа обука за заштита од пожари. Еднодневната обука ја одржа стручно лице од областа на противпожарната заштита, претставник од Одделението за заштита и спасување во Општина Карпош.

 

Во обуката беа интегрирани теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел учениците беа запознаени со ризиците и причините за појава на пожари, нивната форма, како и средствата што се користат за гасење. Седмоодделенците исто така беа запознаени и со опасностите од пожар во јавни објекти, но и во домашни услови. Притоа им беа посочени примери за најчестите предизвикувачи на пожар и совети како да постапат за навреме да ги спречат. Учениците покажаа голема заинтересираност и најчесто поставуваа прашања околу пожарите во домашни услови. Освен прашања тие кажуваа и свои примери, каде што дирекно или индирекно биле инволвирани.

Во практичниот дел, кој всушност беше најинтересен и најзабавен за учениците, беше презентирано гасење пожар со помош на противпожарен апарат – ПП S9. Прво момчињата се обидоа да изгаснат пожар, а потоа во реализацијата на задачата им се приклучија и девојчињата. Со оваа обука учениците од ООУ „Лазо Трповски“ се здобија со соодветно теоретско и практично знаење и по изборниот предмет Вештини за живеење. Обуката училиштето ја реализираше во соработка со Општина Карпош.

Стефан Симовски

 
Банер