ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ПРВАЧЕ во учебната 2020/2021 годинa

Oпштинско oсновно училиште,,ЛАЗО ТРПОВСКИ,, - Скопје
Ул,,Радика,, бр 9    тел-факс:3071656/657email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ПРВАЧЕ
ООУ,,ЛАЗО ТРПОВСКИ”-Скопје  во учебната 2020/2021 годинаИме и презиме на родител/старател___________________________, со адреса на живеење________________________________, Општина_______________________, контакт телефон_________________
Го пријавувам за запишување во прво одделение во ООУ,,ЛАЗО ТРПОВСКИ”- Скопје, Карпош моето дете:
Име и презиме на првачето:___________________________________
Дата и место на раѓање: ______________________________________
Адреса на живеење: __________________________________________


Дата                                                                                                           Родител,
-----------                                                                                                      ------------------  
ВАЖНО:
Пријавата  доставете ја на мејл адреса: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите најдоцна до 25.05.2020 година и веднаш ќе ви биде доставена покана со термин за упис кој почнува на 1 јуни 2020 во нашето училиште.
Контакт:Рената Поповска-педагог / 070 370 040

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ПРВАЧЕ СЕ:
-    КОПИЈА ОД ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ
-    ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ ОД НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА
-    ПОТВРДА ОД СТОМАТОЛОГ- САМО ОД ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ
-    КОПИЈА ОД ЛИЧНА КАРТА ОД РОДИТЕЛ/СТАРАТЕЛ како  потврда на место на живеење
•        Согласно законската регулатива во прво одделение се запишуваат ученици кои на крајот на календарската 2020 година ќе наполнат 6 години и по исклучок, во прво одделение може да се запишат деца кои до 31 јануари наредната година ќе наполнат 6 години, по барање на родителот и добиено мислење од педагог и психолог од училиштето.